5 Haziran 2008 Perşembe

(-1) Nedir?


-1 güncel sanat için şebeke, İzmir

Hakkımızda:

Lokale odaklanan, güncel sanatın bu coğrafya içerisinde hareketler için ortak bir zemin oluşturmaya ve bu sürecin kaydının tutulmasına öncülük etme hedefinde bir oluşumdur.
Bir çeşit şebeke modeli, genişletilebilir ağ, İzmir kentindeki güncel sanat üretimlerinin
Sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, bir grup sanatçı, tasarımcı tarafından kurulmuş bağımsız ve kar amacı gütmeyen oluşumdur.

Aynı zamanda bu bir açık çağrıdır, bu şehir için yeni yazılmaya başlamış güncel sanat tarihine katkıda bulunmak isteyen Konuk, Misafir Küratör, Yazar, Kolleksiyoner ve Düşünürlere acele ve son derece sıcak bir daveti içermektedir.

-1 Güncel Sanat için Şebeke’nin amacı daha önce söz konusu edilmemiş olan,İzmir şehrinin güncel sanat için genişletilebilir bir haritasını çıkartma çabasına girişmektedir. Bu kanalda üretim gösteren, sanatçı, yazar, tasarımcı, küratörleri ortak bir çatıda toplamak ve bu aktörler üzerinden, gerçekşeştirilen aktivitelerin yapılabileceği alanları işaretlemektir.

Bu pratik sadece bu güne odaklanmaz. Geleceğe yönelik bir kayda geçirme sürecine de dairdir. Bir sonraki kuşak sanatçıların ve olası faaliyetlerinin gerçekleştirilebilimesi için zemini kazmak ve altyapı çalışmasına girişmek önemli bir misyondur. Onlara hareket kolaylığını ve güven sağlayacak bir geliştirilebilir esnek bir sistem önerisi sunmak seslerini duyurulabilecekleri ana kaynağı oluşturmak, Şehrin bu anlamdaki hareketliliğini daha fazla nefes alır duruma getirecektir..

Bu kayda geçirme süreci ile bu şehirde yaşayan profesyonel, yarı-profesyonel, kariyerinin ortasında, yeni-başlamış pek çok kişi için faaliyetlerinin sürdürebilirliği adına dışarısı ile bağlantıları için referans bir açık kaynak oluşturacaktır.
Bu haliyle de her türlü Kurumsal ve Bireysel geliştirilen Güncel sanat araştırmaları için bir İzmir Altın Rehberi olma iddiasını barındırmakta.

Merkez üretim alanı, web sitesi olan bu şebeke, haritalandırma ve arşivleme çalışmaları haricinde, mekansız sanat pratikleri üzerine odaklanır. Kitap, sergi projeleri, sanat tartışmalarını ve fikirlerinin dolaşımını sağlayan aracı alanlar,protokoller
Bağımsız, Taşınabilir ve yer değiştirebilir bir eklektik yapı içerisinde değerlendirmeye çalışacaktır.

Bir şehirde Sanatın uygulayıcıları varsa, onlara bir alan-zemin gereklidir. Bu alanın elde edilmesi veya sınırların baştan çizilmesi eğer birileri bu işlemi on’lar için yapmıyorsa, maalesef kendilerine kalmıştır. Bu bölge sakinleri tarafından bir dezavantaj olarak görülecektir.Ve elbet konu üzerindeki deneyimsizlik, tarih yazımı konusunda ne yapacağım ben kuşkusunun yarattığı erteleyişler, sorumluluktan kaçma ve olduğu gibi kabul etme hissi süre gelecektir. Ancak bunun yanı sıra da yüksek bir özveri ile iş başa düştü diyerek, söz konusu haritanın baştan çizilmesini, bizzat bu alanın temsilcilerinin kendileri tarafından ortaklaşa yapmalarını sağlamak, açıkcası gelecek için ütopist ve heyecan verici bir adım olarak gözükmektedir.

Bu ortak Yola çıkmayı göze alan herkeze Şimdiden teşekkürler

“-1”adına Borga Kantürk, Haziran 2008

Hiç yorum yok: